Vlaamse werknemers en de vierdaagse werkweek

Door: Bron: UGent@Work 31-10-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever , Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever,

Bron: Story @ UGent @ Work, 31 oktober 2022

De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Zo wordt de 38-uren week gespreid over vier langere dagen  in plaats van vijf dagen.

Een recht

Elke dergelijke werknemer heeft het recht om een schriftelijke aanvraag te doen voor een (hernieuwbare) periode van maximaal zes maanden. Indien de werkgever akkoord gaat, wordt er een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer en wordt het arbeidsreglement aangepast. Indien de werkgever niet akkoord gaat met de aanvraag, kan die het verzoek binnen de maand weigeren, maar moet dat wel schriftelijk motiveren. De werknemer mag geen nadelige gevolgen (zoals ontslag) ervaren door zijn aanvraag.

Flexibiliteit centraal

De maatregel wil werknemers en bedrijven meer flexibiliteit en vrijheid geven over de invulling van hun tijd. Zo zou denieuwe regeling de balans werk-privé herstellen en het welzijn van werknemers moeten verbeteren. De regering meent dat zo’n regeling een positieve impact zal hebben op de levenskwaliteit van de werknemer. Bovendien kan zo’n regeling voor de regering een alternatief bieden voor loopbaanonderbreking (waarvan de impact op bedrijven groter is) en ervoor zorgen dat werknemers hun voltijdse arbeidsregime aanhouden en op dezelfde manier beschikbaar blijven voor de onderneming.

Of de regeling erin zal slagen om het welzijn van werknemers te verbeteren, is voorlopig nog koffiedik kijken. Vanuit de wetenschap is er momenteel (nog) geen eenduidig antwoord op de vraag of zo’n regeling effectief het welzijn van werknemers zal verbeteren. Op basis van de bestaande literatuur rond arbeidstijd, zien we momenteel zowel voor- als nadelen van zo’n gecomprimeerde werkweek.

Interesse bij werknemers

Er is best interesse in zo’n werkregeling. 37 procent van de Vlaamse werknemers die voltijds werken, acht het waarschijnlijk in zo’n systeem te zullen stappen als de mogelijkheid zich voordoet. Dat blijkt toch uit een bevraging van Ugent@Work, een onderzoeksconsortium van de Gentse Universiteit.

Daarvoor bevroeg het een representatief staal van 1.008 Vlaamse werknemers. Daarvan was 49,2 procent man (495) en 50,8 procent vrouw (513). De gemiddelde leeftijd was 46,1 jaar. 716 respondenten werkten voltijds, 292 deeltijds. ‘Geëxtrapoleerd naar de 1,8 miljoen voltijdse loontrekkenden in Vlaanderen gaat het om een kleine 700.000 mensen die potentieel een aanvraag indienen’, klinkt het in het rapport. 40 procent van de voltijds werkenden achtte het onwaarschijnlijk dat ze erop zouden ingaan. 22 procent stond er neutraal tegenover.

Van wie vandaag deeltijds werkt, zou bovendien zo’n 24 procent overwegen om (opnieuw) voltijds aan de slag te gaan als dat in een vierdaagse werkweek kan. Bij deeltijdse werknemers jonger dan 45 jaar zou het zelfs om 35 procent van de respondenten gaan. ‘Aangezien zo’n 700.000 Vlamingen deeltijds werken, zou dat een enorme toename van het aantal arbeidsuren in Vlaanderen impliceren’, klinkt het.

Burn-out

Er zou meer interesse zijn bij werknemers met een hoger burn-outrisico (42,7 procent). De maatregel wordt door de overheid dan wel ingevoerd om de work-lifebalans te vergemakkelijken, toch spreekt doctoraatsonderzoeker Philippe Sterkens hier over een risico. ‘Mensen zijn duidelijk op zoek naar manieren om aan de druk te ontkomen’, klinkt het. ‘Langs de ene kant zou deze regeling hun één dag meer hersteltijd geven. Langs de andere kant vraagt de onderzoeker zich af of dit voor deze doelgroep wel een goede keuze zou zijn. 

Professor arbeidseconomie Stijn Baert pleit alvast  voor een grondige evaluatie van de maatregel. ‘Na de proefperiode van zes maanden kan gekeken worden voor welke welzijnsdimensies er een verbetering is, én voor welk type werknemers dat in het bijzonder het geval is.’

 

 

Bronnen:  

-Lees het volledig onderzoek: HOE KIJKEN VLAAMSE WERKNEMERS NAAR DE VIERDAAGSE WERKWEEK? CIJFERS EN DUIDING VANUIT ONDERZOEK

Lees ook:

-Het Laatste Nieuws, 31 oktober 2022.

-De Standaard, 31 oktober 2022.