De inzet van zelfstandig personeel in woonzorgcentra

Door: Bron: Vlaams Parlement 14-3-2023

Categorieën
:
Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever,

 

Situering

De woonzorgcentra kampen al jarenlang met een personeelstekort. De voormalige minister gaf in maart 2022 aan dat een van de lopende initiatieven een tijdelijke noodinzet van zelfstandig personeel via een ondernemingscontract is. Dat zou mogelijk zijn van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Daarnaast zouden verpleegkundigen bij een andere zorgorganisatie ingeschakeld kunnen worden met een uitleningsovereenkomst.

 

Vaststelling: gebruik, maar aantal ingezette VTE's is erg beperkt

  1. Cijfers zoals meegedeeld in het kader van de financiering van de woonzorgcentra in de referentieperiode van 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2022. De gegevens zijn opgedeeld naar for profit, openbare voorzieningen en vzw-voorzieningen.

U leest de tabel als volgt:

Kolom 4 en 5 betreffen dus de zelfstandig verpleegkundigen en zorgkundigen die met het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022 over de maatregelen voor de bijkomende flexibiliteit tijdelijk, van 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2023, kunnen worden meegedeeld i.h.k.v. de financiering. De gegevens voor deze twee categorieën werden onder eenzelfde registratie meegedeeld en kunnen bijgevolg niet afzonderlijk worden meegedeeld.

  1. De princiepsbeslissing van de Vlaamse Regering om in deze bijkomende flexibiliteit te voorzien werd op 21 december 2021 (in het midden van de betreffende referentieperiode) aan de sector gecommuniceerd. We zien dat nu al
  2. een beperkt aantal VTE gaat, kan dit in acute noodsituaties waarbij de voorziening geconfronteerd wordt met een personeelstekort en niet onmiddellijk loontrekkend personeel kan vinden, een reëel verschil uitmaken op de werkvloer. De inzet van deze medewerkers moet dan ook

1

2

3

4

5

6

Sector

Aantal voorzieningen (totaal)

Aantal voorzieningen (selectie)

Verpleegkundigen (VTE)

Zorgkundigen (VTE)

Reactivering (VTE)

For profit

167

56 (33,53%)

3,57

0,29

2,24

Openbare sector

191

61 (31,94%)

1,96

0,22

3,50

VZW

423

133 (31,44%)

8,53

0,89

8,71

gezien worden als een tijdelijke noodmaatregel waarbij zij kortstondig inspringen om acute tekorten op te vangen.

Gegeven deze tijdelijkheid in het kader van noodsituaties en het feit dat de maatregel in de referentieperiode in kwestie nog zeer nieuw was, werden ook geen hoge VTE- aantallen verwacht. De komende tijd wordt met de sociale partners besproken of we de maatregelen verlengen ook na 30 juni 2023.

 

Bron: Vlaams Parlement, 14 maart 2023.

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 318 van IMMANUEL DE REUSE datum: 16 januari 2023aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN