Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Ergotherapeut WZC Ter Leenen

Organisatie

Zorgbedrijf Meetjesland is een intergemeentelijke OCMW-vereniging tussen OCMW Evergem, OCMW Maldegem en OCMW Nevele. Het zorgbedrijf gaat officieel van start met ingang van 1 januari 2018. Binnen het zorgbedrijf wordt zowel residentiële zorg als thuiszorg aangeboden. Er zijn 5 woonzorgcentra, 169 assistentiewoningen, diensten gezinszorg, poetshulp, maaltijden aan huis en dagopvang. Om al deze diensten aan te bieden, heeft het zorgbedrijf 759 personeelsleden in dienst.

Functieinhoud

Een ergotherapeut geeft de bewoners alle kansen om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden (terug) maximaal te benutten en te ontplooien, en hun verblijf in de instelling op de meest aangename en geïndividualiseerde manier te laten verlopen.

Doorheen de dagelijkse gebeurtenissen en activiteiten begeleidt de ergotherapeut de oudere en diens familie/omgeving bij het leven in de voorziening. Er wordt daarbij extra aandacht besteed aan het verblijf van personen met dementie, die op een aangepaste manier begeleid worden (volgens de belevingsgerichte visie) en zwaar zorgbehoevende bewoners.

De taken die de ergotherapeut(e) moet uitvoeren zijn hoofdzakelijk gericht op de begeleiding van de bewoners en zijn/haar omgeving in zijn/haar nieuwe thuisomgeving. De ergotherapeut(e) toont actief interesse in de levensloop en mening van de oudere, betoont respect en stimuleert de oudere en de familie, de wensen ten aanzien van wonen, leven en zorg kenbaar te maken.

Functieprofiel

Kennis

• psychologie van de bejaarden; • bejaardenzorg, animatie en activatie van bejaarden, psychologie van de bejaarde en kennis van geriatrische, traumatische, orthopedische, reumatische en neurologische ziektebeelden.

Vaardigheden

• voldoende technisch onderlegd zijn • vlot kunnen opnemen van nieuwe technieken en vaardigheden • kunnen omgaan met zeer verschillende mensen, en vooral met de gevolgen van het ouder worden • methodisch en doelgericht werken; • in een animatief plan de individuele animatieve doelstellingen voor elke bewoner kunnen formuleren; • interventies ontwikkelen om dit plan te realiseren • een groepsaanbod ontwikkelen dat voor groepen bewoners een meerwaarde betekent • in nauw overleg met de andere medewerkers een gedifferentieerd aanbod van initiatieven en activiteiten uitwerken; ouderen en medewerkers begeleiden in het uitvoeren van dit aanbod • de genomen initiatieven en uitgewerkte interventies evalueren

Attitudes

• professionele betrokkenheid bij de bewoners • openheid en communicatief t.a.v. bewoners, collega's, leidinggevenden en beleidsmensen • bereidheid om verworven vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te ontwikkelen • spontaan initiatief nemen, met een creatieve aanpak en een grote dosis doorzettingsvermogen • het beroepsgeheim respecteren • steeds tactvol, discreet en met respect handelen

Aanbod

Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal BV1 – BV3. Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden. Beroepservaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor maximum 10 jaar overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

• Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)

• Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)

• Fietsvergoeding van 24 cent per kilometer

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

• Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)

Selectieprocedure

Solliciteer online via onze website :

www.zorgbedrijfmeetjesland.be/vacatures en stuur de vereiste documenten mee;

• Verstuur je sollicitatie naar Zorgbedrijf Meetjesland, dienst HRM, tav mevrouw Ilse Cuvelier, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;

• Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen ontvangstbewijs;

• Verstuur je kandidatuur samen met de vereiste documenten via e-mail naar solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be

Locatie

Deinze (Nevele)

Publicatiedatum

06.09.2019

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close