Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Logopedist(e)

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

50% tewerkstelling - (BV1-BV3)

Organisatie

Wie wordt je werkgever?

De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Wie je ook bent of welke zorg je ook nodig hebt, bij Zorg Leuven sta je centraal, en dat voel je. Elke vraag is uniek en krijgt een antwoord op maat. Of het nu gaat over kinderopvang, thuiszorg of ouderenzorg, samen zoeken we naar de beste oplossing voor je persoonlijke noden en wensen. Elke dag opnieuw zetten we ons in voor toegankelijke, betaalbare, vriendelijke én kwaliteitsvolle zorg die inspeelt op nieuwe tendensen. Heb jij een passie voor zorg? Dan hebben we jou nodig en samen maken we meer mogelijk!

Functieinhoud

Wat houdt je functie in?
Als logopedist bij Zorg Leuven ondersteun je woonzorgcentrum Edouard Remy vanuit jouw expertise in de realisatie van kwaliteitszorg binnen een huiselijke woon- en leefomgeving. Dagelijks observeer je het maaltijdgebeuren op één van onze afdelingen en geef je advies aan onze medewerkers die onze bewoners begeleiden en verzorgen. Bijkomend organiseer je ook praktische trainingen rond verschillende thema’s zoals slikproblemen of mondzorg. Je brengt mogelijkheden en problemen van bewoners in kaart, geeft advies in omgangsvormen en aanpak in communicatie met bepaalde bewoners en doet bovendien voorstellen m.b.t. oriëntatie en zelfstandigheid van onze bewoners. Op vraag van de hoofdverpleegkundige of op aanraden van arts start je logopedie individueel of in groep op. Je besteedt ook de nodige aandacht aan het bijhouden van het elektronisch zorgdossier. Je plant je afspraken, tekent je handelingen af, noteert je observaties en formuleert adviezen naar medewerkers. Beslissingen om voor een bewoner over te schakelen op softmeal of fingerfood lopen exclusief via jou. We verwachten dus dat je zelfstandig je rol kan opnemen als logopedist maar ook multidisciplinair samenwerkt en kennis deelt zowel met de medewerkers dagelijks op de werkvloer als bv de tandarts die langs komt in de woonzorgcentra. Je rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum. Bekijk de functiekaart in bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving van de functie.

Functieprofiel

Welk profiel zoeken we?
Je voorkeur gaat uit naar het werken met ouderen. Je vertrekt vanuit de bewoner, werkt resultaatsgericht binnen een multidisciplinair team en bent empathisch ingesteld.

Wat zijn de diploma en ervaringsvereisten?
Je beschikt over een bachelor in de logopedie en audiologie én over een erkenning, visum en RIZIVnr. om te werken als logopedist.

Aanbod

Wat bieden we je aan?
1. Loon en contract
- Halftijds (19u/week) contract onbepaalde duur.
- Dinsdag werk je een volledige dag. De andere dagen (of dagdelen) zijn vrij te kiezen.
- Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, mogelijk verlengbaar). Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.
- Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, relevante privéanciënniteit wordt beperkt tot 10 jaar. De functie is ingeschaald op niveau BV1-2-3. Voorbeeldloon voor een halftijdse tewerkstelling:
- Loon van minimum € 1241 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
- Loon van minimum € 1344 bruto per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit.
- Loon van minimum € 1415 bruto per maand o.b.v 10 jaar anciënniteit.
Elke 2 jaar krijg je een kleine verhoging, mits een gunstige evaluatie.
Ben je geslaagd in het mondeling gedeelte? Dan kan je een loonsimulatie vragen.

2. Aanvullende voordelen
- Maaltijdcheques van €8, met een eigen bijdrage van €1,14
- Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
- Gunstige verlofregeling: werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij (verlof + feestdagen). Zo ben je dus ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis. Opgelet! Je verlof wordt berekend op je prestaties van het vorige jaar.
- Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
- Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
- Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …

Bijkomende vereisten
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. Bij indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit je strafregister
- Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Hiervoor ga je bij aanwerving op medisch onderzoek
- Je slaagt voor een vergelijkende selectieproef.
- Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Selectieprocedure

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan je online tot en met zondag 5 mei 2019 via http://www.zorgleuven.be/vacatures
Laad volgende documenten op bij je sollicitatie:
- Nederlandstalige motivatiebrief.
Tip: licht de eventueel gevraagde kennis en/of ervaring uitgebreid toe
- Uitgebreid en overzichtelijk Nederlandstalig CV
- Kopie van het vereiste diploma, visum en Riziv-nr. of een bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure. Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

Selectieprogramma
Interview met een jury met voorbereidende thuisopdracht (22 mei 2019) In het mondeling gedeelte worden je motivatie, relevante ervaring en functiegerichte competenties afgetoetst. Bijkomend licht je ook de thuisopdracht verder toe. De jury bestaat de deskundige Werving en Onthaal en een interne en externe deskundige uit het werkveld. Voor het mondeling gedeelte ontvang je, na afsluiten van de vacature, een voorbereidende thuisopdracht en vul je online een persoonlijkheidsvragenlijst in. De informatie uit deze opdrachten wordt samengenomen met informatie uit het mondeling gesprek in één geïntegreerd oordeel.
Dit gedeelte is eliminerend. Om te slagen behaal je minstens 60%.

Eindrangschikking
De eerst gerangschikte kandidaat is de hoogst scorende kandidaat op het interview.

Contactgegevens & nuttige informatie
Wens je meer informatie over de selectieprocedure,de functie-inhoud of het online solliciteren, neem dan gerust contact op met de dienst Werving & Onthaal 016 24 82 82 of via HR@zorgleuven.be
- Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk meegedeeld worden aan de dienst Werving & Onthaal zodat de kandidaat kan bereikt worden.
- Een kandidaat moet zijn antwoord op een jobaanbod schriftelijk of via e-mail bekend maken binnen een termijn van 7 kalenderdagen, zo niet verliest hij zijn opname in de reserve.
- Kandidaten kunnen een aanbod van een contract voor onbepaalde en bepaalde duur één keer gemotiveerd weigeren, zonder hun opname en hun plaats in de reserve te verliezen.
- Kandidaten kunnen op eigen schriftelijk verzoek uit de reserve worden geschrapt.
- Ook bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen.

Bijlage(n)

Locatie

Leuven

Publicatiedatum

16.04.2019

Contactpersoon

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close