Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werker – begeleidingsteam (B1-B3)

Doel: Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren aan de cliënten van het OCMW Wetteren, met als doel hen te helpen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Maatschappelijk werkers van de sociale dienst staan dagdagelijks in voor de begeleiding van cliënten in hun verschillende levensdomeinen. (psycho/sociale – en financiële begeleiding, administratieve ondersteuning...).

De maatschappelijk werker functioneert onder de leiding van de teamcoach maatschappelijk werk en/of departementsdirecteur zorg en welzijn, rapporteert aan het bijzondere comité voor de sociale dienst

De maatschappelijk werker werkt samen met collega's van de sociale dienst, met de financiële dienst en met de administratieve medewerkers.

De maatschappelijk werker kan tijdelijk worden ingezet voor ondersteuning van het populatiemanagement in het vaccinatiecentrum te Wetteren. Dit met oog op het behalen van een maximale vaccinatiegraad bij moeilijk bereikbare groepen of groepen die minder mobiel zijn.

Maatschappelijk werker – team thuiszorg (B1-B3)

Doel: Het stimuleren en realiseren van een kwaliteitsvolle eerstelijnszorg via de inzet van gezinszorg en projectwerking van het Lokaal Dienstencentrum, met als doel mensen zo lang als mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Het team thuiszorg bestaat uit de medewerkers van de dienst Gezinszorg en het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij.

De maatschappelijk werker functioneert onder de leiding van de teamcoach thuiszorg en/of departementsdirecteur zorg en welzijn.

De maatschappelijk werker werkt samen met collega's van de thuiszorgdiensten, de sociale dienst, de financiële dienst, HR-dienst en met de administratieve medewerkers.

Toelichting

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW Wetteren, is op zoek naar 4 enthousiaste maatschappelijk werkers (B1 – B3) voor onmiddellijke indiensttreding (contract onbepaalde duur, met wervingsreserve), drie voor het begeleidingsteam en één voor team thuiszorg. Interesse? Solliciteer dan snel en ten laatste op 1 maart 2021!

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Bouw jij mee aan “plan W”?

Functieinhoud

- Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de klanten:

o je verzamelt informatie die relevant is voor de hulpvraag/zorgvraag van de klant;

o je verricht sociaal onderzoek;

o je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de klant aanbrengt;

o je zorgt voor een hulpverleningstraject/zorgplan op maat;

o je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokkenen, rekening houdend met de deontologie eigen aan het maatschappelijk werk.

- Je begeleidt de klant vanuit een professionele discipline binnen de grenzen van een eerstelijnsdienst, met oog op een hulpverlening of zorg op maat te bieden en de zelfredzaamheid te verhogen:

o je helpt klanten om zorgvragen en vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken;

o je helpt klanten met vragen ivm sociaal-maatschappelijke voorzieningen: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering, ... of verwijst door naar de geschikte dienst of organisatie;

o je begeleidt klanten naar externe voorzieningen: arbeidsmarkt, opleidingsinstellingen, sociale huisvesting...

o je biedt de klanten hulpverlening vanuit een integrale benadering op maat, dit door zelf te handelen of gepast door te verwijzen.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

o Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

o Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

o Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

o Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

· Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

· Je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal (-agogisch) werk of een daarmee gelijkgesteld diploma met de beroepstitel van maatschappelijk assistent, of van het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, met bijkomend een “bachelor-na-bachelor opleiding sociale gezondheidszorg”, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

· Je beschikt over een rijbewijs categorie B en beschikt over een eigen wagen.

· Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

· Een voltijdse contractuele aanstelling (38/38, 4/5de bespreekbaar) voor onbepaalde duur (met aanleg van wervingsreserve)

· Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering

· Een haard- en standplaatstoelage

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving. Op basis van motivatiebrief, diploma en cv wordt een preselectie gemaakt van de kandidaten indien er meer dan 20 kandidaten zijn.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

· een schriftelijk deel (thuisopdracht) op 9 maart 2021 (’s avonds)

· een mondeling deel in de week van 22 maart 2021

Om over te gaan naar de mondelinge proef, moet de kandidaat 50% halen voor het schriftelijke deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt als eerst gecontacteerd om aangesteld te worden en wordt bevraagd omtrent de keuze in de openstaande vacatures. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons onderstaande documenten ten laatste op 1 maart 2021 via vacature@wetteren.be:

· uitgebreid curriculum vitae,

· begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,

· diploma van bachelor in het sociaal (-agogisch) werk of een daarmee gelijkgesteld diploma met de beroepstitel van maatschappelijk assistent, of van het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, met bijkomend een “bachelor-na-bachelor opleiding sociale gezondheidszorg”, of een daarmee gelijkgesteld diploma

· kopie rijbewijs

· uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

Geef in je begeleidend schrijven ook mee of het voor jou mogelijk is om het mondeling examen overdag te doen of je de voorkeur geeft ’s aan avonds. Dan proberen we daar rekening mee te houden in de planning. Vermeld ook op welke manier je vernam over deze vacature.

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw

Meer weten?

Over de selectieprocedure: bij Els De Winter, deskundige personeel via vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07

Over de functie-inhoud:

· Teamcoach maatschappelijk werk – Departement Zorg & Welzijn - OCMW Wetteren: Jet De Mol – Jet.Demol@wetteren.be (bij voorkeur) – 09 365 73 73

· Teamcoach thuiszorg – Departement Zorg & Welzijn – OCMW Wetteren: Tine Beeckman – Tine.Beeckman@wetteren.be (bij voorkeur) – 09 365 73 73

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

10.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close