Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Maatschappelijke werker (m/v/x)

Om aan haar missie te voldoen is het OCMW van Jette op zoek naar voltijdse polyvalente maatschappelijk werkers met verschillende profielen om functies in verschillende diensten in te vullen, binnen het Departement Sociale Zaken.

Organisatie

De visie van het OCMW is om er voor te zorgen dat elke burger een leven leidt dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.

De opdracht van het OCMW van Jette bestaat eruit om tegemoet te komen aan de noden en verzoeken van de burgers betreffende sociale hulp en dit door hen te verwelkomen en hun de nodige ondersteuning te bieden, waarbij men hen begeleidt naar een maximale autonomie met respect voor hun verschillen en de wetgeving.

Daartoe bevordert het OCMW het welzijn en de vaardigheden van zijn personeel door diensten en kwaliteitsinfrastructuur ter beschikking te stellen.

Functieinhoud

Opdracht

De maatschappelijke begeleiding van de gebruikers verzekeren bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische, psychosociale, financiële, administratieve, e.a. aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Taken

 • Onthalen, informeren en oriënteren.
 • Het verzoek inschatten en een sociaal onderzoek voeren.
 • Oplossingen formuleren en deze opvolgen.
 • Administratieve opvolging van de dossiers.
 • Goede samenwerking/bemiddeling tussen alle betrokken partijen.
 • Eerbiediging van de reglementen en de deontologie.

 • Dienst Hulp aan huis en mobiliteit:

Aan de hand van huisbezoeken, detecteert hij/zij de noden van de personen met een beperkte autonomie in het dagelijks leven en bij mobiliteitsproblemen. Hij/Zij realiseert een hulpplan en waakt over de uitvoering hiervan in samenwerking met een ploeg familiale werksters en poetshulpen. Hij/zij verzekert een continue ondersteuning van deze situaties.

 • Algemene Maatschappelijke Dienst:

Deze dienst is een eerstelijnsdienst die aanvragen behandelt gaande van leefloon tot aanvraag van sociale hulp van op financieel en medisch vlak. De maatschappelijk werkers voeren een sociaal onderzoek uit en stellen de meest gepaste ondersteuning voor die aan de menselijke waardigheid beantwoordt.

 • Dienst Sociale Ontwikkeling:

De opdracht van deze dienst omvat het publiek informeren, oriënteren en begeleiden bij diverse administratieve handelingen (sociaal huis) ; werken met een kwetsbaar publiek (sociale activering, mentale gezondheid) door middel van een nabije en kwaliteitsvolle begeleiding. De dienst is tevens verantwoordelijk voor steun in verband met de subsidie voor Sociale Participatie en Activering (cultuur, schoolkosten en naschoolse kosten, verdeling van de culturecheques (artikel 27), diverse tussenkomsten ten gunste van kinderen,…). De dienst organiseert ook eindejaarsactiviteiten voor ouders/kinderen onder andere door netwerking met de socio-culturele partners (Jetse sociale coördinatie).

 • Dienst Schuldbemiddeling:

De dienst verzekert maatschappelijke en financiële begeleiding van de gebruikers bij het zoeken naar oplossingen met betrekking tot schuldenlast en het terugvinden van budgettair evenwicht. Indien nodig wordt de budgettaire begeleiding verzekerd met gezamenlijk beheerde rekeningen.

 • Dienst Socio-professionele inschakkeling/Werk-Opleidingproject:

De dienst begeleidt gebruiker in de verschillende fasen van zijn parcours van sociale en/of professionele integratie. Er wordt aan de gebruiker een geheel van tools en competenties (sociale vaardigheden en knowhow) aangereikt tijdens zijn volledige parcours van zoeken naar werk, met als doel hem zo goed en zo snel mogelijk te leiden naar sociale integratie en naar financiële autonomie.

Functieprofiel

 • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker.
 • Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie (artikels 8 en 12 SELOR);
 • Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.

Aanbod

Contract

Samenstelling van een selectiereserve.

Weddeschaal op jaarbasis (niveau BH1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal dienstjaren nuttig voor de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten het Brusselse Gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime voor verlof en vrijstellingen.

Selectieprocedure

Solliciteren

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2020/013 moeten ons ten laatste toekomen op 28.10.2020 (de poststempel geldt als bewijs).

Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma voldoen zullen behandeld worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een aanwervingsprocedure en deelt deze met derden uitsluitend voor de administratieve opvolging bij aanwerving. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw kandidatuur niet werd weerhouden.

Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar dpo@jette.irisnet.be.

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.privacycommission.be.

Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Jette bevordert gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

09.10.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close