Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Mental Coach (B1-B3)

Als Mental Coach lever je een toegevoegde waarde op het gebied van welzijn en beleving aan de bewoners van het woonzorgcentrum Schelderust. Je biedt zorg op maat aan de zorgbehoevende ouderen, helpt de levenskwaliteit te verhogen en behoudt sociale contacten met de familie en/of derden. Je neemt deel aan het team -en multidisciplinair overleg vanuit een adviserende en ondersteunende rol. De bewoner staat centraal in dit overleg waarbij de evolutie van de zorgbehoevenden wordt opgevolgd. Je bent de brug tussen de organisatie, de bewoner, familie en de interne/ externe welzijns -en hulpverlenende collega’s of partners.

De Mental Coach werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Teamcoach Akela.

Toelichting

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald de OCMW Wetteren, is op zoek naar een Mental Coach voor het Woonzorgcentrum Schelderust.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Het Departement Residentiële Ouderenzorg staat in voor de volledige exploitatie van het woonzorgcentrum Schelderust en de groep assistentiewoningen Scheldezicht.

Team Akela is een bundeling van de personeelsleden van de administratie, het reactiveringspersoneel (ergotherapeuten en kinesisten, maatschappelijk werker), de begeleiders van wonen en leven en het technisch personeel.

Functieinhoud

- Overkoepelend het psychisch welzijn van de bewoner bevorderen, bewaken en stimuleren. Als Mental Coach heb je een adviserende rol ten aanzien van de directie/ leidinggevenden om zo samen te werken aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zorg en een aangenaam woon- en leefklimaat. Daarbij werk je mee aan het uitrollen van veranderingsprocessen die je mee opvolgt.

- Vanuit een ondersteunende en adviserende rol, reik je leidinggevenden en collega’s extra handvaten in het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, dementie of onderliggen psychische problemen.

- Overleg en advies geven in verband met de verhuis of oriëntering van de bewoners met een zekere problematiek, in samenwerking met collega’s tijdens specifieke overlegmomenten.

- Kennismaking met de bewoners en familie en in samenwerking met onder andere maatschappelijk assistenten zorgen voor de opmaak van anamnese, detecteren van psychosociale noden, aandacht voor levensgeschiedenis alsook informatie uitwisseling. De dialoog op gang brengen rond vroegtijdige zorgplanning.

- Individuele psychologische begeleiding van de bewoners met vb. depressie, angstproblemen, rouwproblemen of aanpassingsproblematiek.

- Begeleiding van bewoners in palliatieve en pre terminale stadia, in samenwerking met het palliatieve team.

- In nauwe samenwerking met de directie, detecteer je noden rond een gesprek met naasten gekoppeld aan het welzijn van de bewoner, of in relatie tussen de bewoner en zijn naaste. Waar nodig geacht wordt een dialoog binnen de familie op gang gebracht. In overleg met de hoofdverpleegkundigen, wordt er - indien de complexiteit te groot is geworden - doorverwezen en samengewerkt met externe partners.

- Begeleiden van groepsgesprekken voor bewoners.

- Administratieve taken om de continuïteit van de totaalzorg te garanderen.

Functieprofiel

- Je bent bij voorkeur in het bezit van een van de volgende diploma’s bachelor, graduaat, licentiaat of master (of daarmee gelijkgesteld) in de volgende domeinen:

o (Toegepaste) Psychologie

o Sociale gezondheidszorg of sociale verpleegkundige

o Sociaal Werk

o Gezinswetenschappen

- Een ander zorg- of welzijnsdiploma (graduaat, bachelor, licentiaat of masterdiploma) dat geldt voor reactiveringspersoneel, komt eveneens in aanmerking (zie bijlage).

- Je bent vertrouwd met het werken in de ouderenzorg

- Je hebt kennis van vroegtijdige zorgplanning

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden

- Je hebt een empathisch vermogen

- Je kan voldoende distantiëren en relativeren

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur
 • Een bruto maandloon tussen € 2560,11 (B1 trap 0) en € 4313,71 (B3 trap 23)
 • Uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van € 0,24 per km
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering en interne & externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van cv en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit:

 • Een schriftelijk deel (competentieproef of worksampleproef)
 • Een mondeling deel met voorbereidende opdracht

De selectieprocedure start begin/ midden februari, met een nader te bepalen datum.

Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

23.12.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close