Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Teamcoach thuiszorg

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 5OO medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzun van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool 't Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijí het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.


Wij dromen dat Wetteren in 2O3O er als volgt uitziet 'Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.'

Functieinhoud

De teamcoach Thuiszorg 2 coördineert het team Thuiszorg 2 en heeft er de algemene operationele leiding over. De teamcoach ondersteunt medewerkers in hun functioneren, zorgt voor het behalen van de doelstellingen, en stimuleert innovatie.

Kerntaken zijn:

 • Je coördineert de werking van het team in het algemeen en rapporteert hieromtrent regelmatig aan de departementsdirecteur. Je houdt de doelstellingen uit de meerjarenplanning steeds voor ogen. Je evalueert en stuurt continu bij, binnen een constructieve sfeer. Je werkt interne controleprocedures uit. Je waakt erover dat uitgaven en het aangaan van contracten correct verlopen, en staat in voor budgetopmaak en -beheer, in samenwerking met de departementsdirecteur.
 • Je coacht het team, motiveert de medewerkers en helpt hen levenslang te ontwikkelen. Je zorgt voor een veilige werkomgeving en ben de eerste vertrouwenspersoon van je medewerkers. Je zet medewerkers optimaal in. Je vertaalt het personeelsbeleid van de organisatie in de praktijk voor je team.
 • Je creëert een werkklimaat waar zelfkritiek mogelijk is. Je stimuleert projectmatig werk en neemt zelf ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten. Je biedt ruimte voor creatieve initiatieven. Je pikt op wat leeft in de organisatie en daarbuiten, en speelt in op kansen en veranderingen.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je bewaakt en stuurt de interne en externe communicatie van het team, met het belang en het imago van de organisatie voor ogen.
 • Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je adviseert de departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk en neemt je voorbeeldrol op:
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

Onze Teamcoaches zijn de drijvende kracht achter de veranderingen bij het Lokaal Bestuur. Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: Samenwerking, Enthousiasme, Professionaliteit en Klantgerichtheid. Het werkdomein van jouw team is je op het lijf geschreven. In de functiebeschrijving zie je waar elk team precies voor staat, en wat we verwachten van een teamcoach in het Lokaal Bestuur Wetteren.

Voor teamcoach Thuiszorg 2 is een specifiek diploma nodig van master in de sociale-, -agogische, -pedagogische of gezondheidswetenschappen.

Aanbod

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 4932,83 (A1a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst . Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelagen
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioen pijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UlTpas
 • Voordelen via de PlusPas (CSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via interne en externe mobiliteit, bevordering en aanwerving.

Het examenprogramma bestaat uit drie delen: een schriftelijk, een assessment en een mondeling. Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons deze documenten ten laatste op 9 november 2020:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (voor Wetteraars: online aan te vragen via de website)

Bij voorkeur via mail naar vacature@wetteren.be.

Bijlage(n)

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

15.10.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close