Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Verpleegkundigen (m/v/x)

Organisatie

Bedrijfsdetails
Het OCMW van Jette wil er mee voor zorgen dat elke Jettenaar een menswaardig leven kan leiden.

Daartoe biedt het OCMW sociale hulp en ondersteuning aan. Het OCMW werkt hierbij laagdrempelig, heeft oog voor de specificiteit van elke situatie en streeft naar een maximale autonomie voor elke ondersteunde Jettenaar. De wettelijke kaders zijn hierbij de leidraad, net als andere objectieve criteria.

Om deze dienstverlening te kunnen realiseren, investeert het OCMW van Jette in het welzijn en de vaardigheden van zijn medewerkers en streeft het naar een optimale werkomgeving

Om aan zijn missie te voldoen gaat het OCMW van Jette over tot de aanwerving van meerdere verpleegkundigen (bachelor BH 1-3 of gebrevetteerde CH 1-3) voor de VIVA Residentie onder deeltijds of voltijds contract voor onbepaalde duur, voor dag en nacht prestaties.

Functieinhoud

Opdracht – Algemeen doel

De verpleegkunde uitoefenen, conform het hiërarchisch kader van de instelling. Bijdragen tot het algemeen welzijn van de bewoners en zorgen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsgerichte geïntegreerde zorg conform de strategische objectieven en doeleinden van de VIVA Residentie (ROB/RVT).

Resultaatdomeinen – Belangrijkste taken : Deze worden begeleid door de hiërarchische overste en verwijzen naar de bestaande procedures en richtlijnen

Pluridisciplinair team

 • Vermits de verpleegkundige deel uitmaakt van het pluridisciplinair team:
  • ondersteunen en actief deelnemen aan de verwezenlijking van het leefproject van het rusthuis en het individueel leefproject van elke bewoner,
  • werken met een filosofie van gelijkheid tussen de experts;
 • Samen met de andere leden van het team maximaal de autonomie van de bewoner behouden, rekening houdend met de fysische, psychische, sociale en omgevingssituatie van de bewoner;
 • Zich profileren als een expertpartner in de interactie met het pluridisciplinair team;

Bewonersgerichte benadering

 • In het kader van een bewonersgerichte benadering, de persoon zijn tot wie men zich kan richten en de referentie-en vertrouwenspersoon zijn voor de bewoner, zijn familie en naasten;
 • De interactie verhogen tussen de bewoner en zijn naasten en de gezondheidswerkers intra- en extra muros;
 • Een respectvolle attitude jegens de bewoner en de klant in het algemeen hebben, waarbij de inhoud en de vorm van de verbale en niet-verbale communicatie aangepast is aan de bewoner en aan de zorgsituatie;
 • Een professionele band creëren tussen de huisarts, de andere collega’s, de familie en de bewoner;

Zorgplan

 • Plannen, uitwerken en evalueren van het dagelijks;
 • het dagelijks zorgplan meedelen en voorstellen aan het team en het zorgteam motiveren betreffende de opvolging;
 • In een kader van participatief management de opdrachten en processen organiseren om de opvolging te verzekeren en de continuïteit van de zorgen zoals weergegeven in het zorgplan;
 • De aanwezige materiële- en personeelsmiddelen organiseren met de bedoeling de opdracht tot een goed einde te brengen;
 • Het resultaat van de gebruikte middelen evalueren en zo nodig bijsturen;
 • De andere leden van het zorgteam en ook de hiërarchische overste actief verwittigen van elk probleem en oplossingen voorstellen;

Administratieve en technische benadering

 • Het beheer van het verpleegkundig dossier verzekeren;
 • Het delegeren van verpleegkundige taken ten aanzien van de zorgkundigen rekening houdend met de betreffende wetgeving;
 • De verpleegkundige tussenkomsten en medische voorschriften correct en beredeneerd uitvoeren volgens de procedures en protocollen, rekening houdend met elke individuele bewoner;
 • De technische aktes uitvoeren;

Attitude

 • Waken over het eerbiedigen van de procedures, normen en betreffende reglementen, de deontologische principes en waarden van de instelling;
 • Een professionele en menselijke attitude hebben betreffende gezondheid, ziekte, afhankelijkheid van derden en het levenseinde;
 • Een eigen mening hebben en een expertise in zijn domein;
 • Creativiteit en innoverende ideeën bijbrengen;
 • Waken over het behoud van de kwaliteitscriteria waarbij initiatieven worden genomen en proactief wordt opgevolgd;
 • Een bijzondere aandacht schenken aan de rechten van de bewoner;
 • Zichzelf verzorgen en op elk ogenblik het evenwicht kunnen houden tussen het professionele en het privéleven;
 • Op elk ogenblik het beroepsgeheim eerbiedigen;
 • De regels van hygiëne en veiligheid en de betreffende procedures eerbiedigen;
 • De evaluatiegesprekken, samen met zijn evaluator, voorbereiden;

Functieprofiel

 • Houder zijn van het diploma van verpleegkunde (bachelor of gebrevetteerde).
 • Een VISA-nummer bezitten.

Elke poging tot fraude ten opzichte van het diploma of van het visa zal tot een klacht leiden.

 • Over een goede informaticakennis beschikken (OUTLOOK, Word, Excel, …)
 • Werkervaring hebben in een ROB/RVT is een pluspunt.

Aanbod

Contractuele aanwerving onder deeltijds of voltijds contract voor onbepaalde duur

Geldende weddeschaal (niveau BH 1-3 voor de bachelor in verpleegkunde en CH 1-3 voor de gebrevetteerde verpleegkundige) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren i.v.m. de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten de Brusselse Gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingsuren.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

07.11.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close