Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

WZC Veilige Have VZW

WZC Veilige Have VZW

Gegevens

Voorstelling van de organisatie
Geschiedenis
1898 Het begin – Hospice Sint-Antonius
Op 15 juli 1898 komen vier zusters van de Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker uit Gent, in Aalter aan en starten op vraag van de Pastoor Dalschaert, een rusthuis dat “ Hospice Sint Antonius “ werd genoemd. Zij nemen er de zorg op zich voor 59 bejaarden. Het gebouw langs de straatkant naast de kapel is het oorspronkelijk rusthuis. Het werd gebouwd op gronden die geschonken waren door onderwijzer Francis Rombaut. Daar stond vroeger ook zijn woning waar jarenlang school werd gehouden. De Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker zal in 1956 worden opgenomen in de “ Zustergemeenschap van de H. Jozef “, die in Gent de Kliniek H. Familie, beter gekend onder de naam ” De Briel “, het huidige AZ Sint- Lucas, beheerde. Sindsdien heeft het rusthuis een nauwe band met dit ziekenhuis dat op de campus van Veilige Have trouwens een radiologie, polyklinische consultatiedienst en hemodialysecentrum heeft uitgebouwd.

1913 De heelkundige kliniek
In 1913 wordt een heelkundige kliniek opgestart onder de leiding van Prof. Dr Tijtgat uit Gent. De familie Soudan schenkt in 1921 gebouwen “dienende tot Hospitaal” aan de Congregatie. In 1931 wordt de kliniek uitgerust met een toestel voor radiografie en radioscopie. In 1933 wordt een kraamkliniek geopend en komt er in de heelkundige kliniek een nieuwe operatiezaal en een consultatieruimte voor inwendige ziekten, oogziekten en neus-keel en oorziekten. In 1965 wordt de kliniek gesloten en in 1968 de kraamkliniek.

1942 De nieuwe kapel
De bouw van nieuwe Kapel, begonnen in 1938, is voltooid in 1942.

1970 De Sp-dienst
In 1970 wordt een V – Dienst, voor chronische zieken, met een capaciteit van honderd bedden geopend. Deze dienst krijgt de naam “ Veilige Have “. In 1987 verplicht de overheid, om besparingsredenen veertig bedden van deze dienst af te bouwen. In plaats daarvan komen er RVT-bedden. In 1994 wordt de V-dienst dienst omgevormd tot een Sp-dienst voor revalidatie en wordt het aantal bedden verplicht teruggebracht tot 48. In 2000 verhuist de Sp-dienst naar een nieuwbouw. Op 30 december 2010 sluit de SP dienst en wordt omgeschakeld naar rust- en verzorgingstehuis.

1981 Een nieuw rusthuis
Het rusthuis van 1898 wordt verschillende malen verbouwd. Reeds in 1925 werd een centrale verwarming geïnstalleerd en ook een lift. In 1953 werd het nog uitgebreid met een nieuwe afdeling. Van het oude rusthuis blijft nu nog alleen het voorgebouw over naast de kapel. In 1981 wordt een volledig nieuw rusthuis met 151 kamers geopend. Het wordt in de loop der jaren uitgebreid. In 1998 komt er op elke afdeling een dagruimte en kantoren op het gelijkvloers. In 2000 wordt de afdeling “ De Linde “ geopend, een nieuwbouw voor dementerenden. In 2001 wordt de keuken uitgebreid en volledig vernieuwd. De inkomhal wordt vernieuwd in 2003 en in 2005 volgt de ingebruikname van een nieuwbouw voor de afdeling “De Linde 2 “met 26 kamers.

1993 De vzw. Woon-en Zorgcentrum Veilige Have
De vzw “Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker” waarvan de naam in 1996 gewijzigd wordt in vzw “De Hoop” draagt met ingang van 1 januari 1993 het exploitatiefonds van het rusthuis over aan de in december 1992 opgerichte vzw “Veilige Have Sint Antonius” en verleent aan deze vzw die in 1998 de huidige benaming vzw “ Woon-en Zorgcentrum Veilige Have” krijgt een erfpacht van 99 jaar. In de raad van bestuur van de vzw “Woon-en Zorgcentrum Veilige Have” worden nu ook leken opgenomen. De zustergemeenschap zal zich in 2002 volledig uit het bestuur terugtrekken.

1996 De vzw. “Serviceflats Veilige Have”
De eerste Serviceflats van de afdeling “ Amaryllis “, worden in gebruik genomen in 1996. In 1997 wordt de vzw “ Bejaardenzorg Veilige Have“ voor de exploitatie van de serviceflats gesticht. In 1998 wordt de naam gewijzigd in vzw “Serviceflats Veilige Have“. In 1998 is de nieuwbouw “Amaryllis “ met 24 serviceflats klaar. In 2000 volgt de verbouwing van de vroegere Sp-dienst voor de afdeling “Orchidee” met 24 serviceflats en in 2005 de nieuwbouw voor de afdeling “ Iris “ voor 16 serviceflats waarvan 4 zorgflats.
2003 Overname van de erkenningen van de bvba Adagio

De erkenningen voor 40 rustoordbedden en 18 serviceflats in het bezit van de bvba Adagio, een rusthuis aan het Station te Aalter , worden in 2003 overgenomen. Zij worden ondergebracht in een nieuwe afdeling “Zilverberk “.

2005 Campus Veilige Have
De afdeling “ Zilverberk “ wordt overgebracht naar Campus Veilige Have. Campus Veilige Have telt nu 317 bedden: 61 in het Rusthuis, 130 in de RVT-afdeling, 48 in de Sp-dienst, 10 voor Kortopvang en 68 Serviceflats waaronder 4 zorgflats.

2010 Omschakeling SP naar RVT
Eind 2010 wordt de SP dienst gesloten. Het gebouw wordt omgevormd naar de noden van een moderne zorginstelling met meer één-persoonskamers.
Een nieuw dagverzorgingscentrum wordt gebouwd.
In het vrijgekomen klooster worden 6 nieuwe serviceflats ingericht.
Vestigingen
WZC Veilige Have beschikt over:

een rust-en verzorgingstehuis "Zorghave" van 143 woongelegenheden voor al dan niet hulpbehoevende senioren.
een rust-en verzorgingstehuis "Woonhave" van 145 woongelegenheden voor licht zorgbehoevende of dementerende ouderen.
80 assistentiewoningen, omgeven door een grote tuin, voor die mensen die zelfstandig willen blijven wonen.
een centrum voor dagverzorging, bedoeld voor thuiswonende, al of niet zorgbehoevende senioren.
16 kamers voor kortverblijf van maximum 2 maand
een dienstencentrum "De lelie" te Aalter

Informatie

Informatie
Dagverzorging
Dagverzorging voorziet in de opvang van thuisverblijvende bejaarden gedurende één of meerdere weekdagen.

DagverzorgingVervoerDagactiviteitenPrijzen
Men kan terecht in de dagverzorging vanaf 9u tot 17u.

Er is een leefruimte voorzien waar de gasten opgevangen worden door de verantwoordelijke van de dagverzorging. In de onmiddellijke nabijheid zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. Er zijn ook relaxzetels voorzien om de gewenste rust te kunnen nemen.

Tijdens de dagverzorging wordt de noodzakelijke zorg aangeboden. Hieromtrent gebeurt overleg met de thuiszorgdiensten. Het middagmaal, de koffie en eventueel het avondmaal zijn belangrijke momenten en worden voorzien van de nodige begeleiding.
Bedrijfsfilm

Onze troeven

Medewerkers

Medewerkers
Hier komen de getuigenissen van al uw personeelsleden

5

Adres gegevens

Adres:Lostraat 28
Postcode:9880
Stad:AALTER
Land:BE
Telefoon:+3293910827

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close