Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Burn-out vraagt werk van de organisatie. Zorg - werkgever

Bron: GZ-psychologie Nederland14-02-2024 15:28
Dat het bestaan van burn-out in twijfel wordt getrokken, lijkt een trend te worden in het maatschappelijk debat. Een gevaarlijke ontwikkeling, want laten we helder zijn: burn-out bestaat en als dit niet wordt erkend, heeft dat een negatief effect op het voorkomen en behandelen van klachten en...
Geen reacties
bron: VRT2-02-2024 10:21
Op de verkiezing van Nurse of the Year is Nathalie Sander van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt verkozen tot 'Verpleegkundige van het jaar 2023'. Dorien Delefortrie van WZC Sint-Anna in Herentals mag zich 'Zorgkundige van het Jaar 2023' noemen. In de categorie 'Team van het jaar 2023' ging...
Geen reacties
Bron: Frank Vandenbroucke, VRT-NWS2-02-2024 9:43
Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen de mogelijkheid krijgen om een gepersonaliseerd begeleidingstraject te volgen om erger te voorkomen. Dit traject is volledig vertrouwelijk en gratis. Zowel de organisatorische componenten (gebrek aan hiërarchische ondersteuning, erkenning) als de individuele componenten (stress, overwerk) van burn-out worden...
Geen reacties
Bron: eigen redactie16-01-2024 19:42
Onthaalbeleid voor startende maatschappelijk werkers  bij het OCMW is cruciaal om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid en ondersteund zijn bij aanvang en tijdens de inloopperiode. Het werk van maatschappelijk werkers is vaak complex en vereist  het nodige inzicht in maatschappelijke en  sociale kwesties. Daarnaast is...
Geen reacties
Bron: eigen berichtgeving21-11-2023 13:22
Werkenindegezondheidszorg.be organiseert in de periode maart - mei  2024 een aantal jobdagen voor woonzorgcentra en ondersteunt u hierbij. Directe werving:  Een jobdag biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om ter plaatse te solliciteren, waardoor het wervingsproces efficiënter en effectiever wordt. Zichtbaarheid en bekendheid:  Deelname  aan deze jobdag vergroot de bekendheid van uw woonzorgcentrum als...
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering, 17 november 202321-11-2023 12:43
Vanaf 2024 wil Vlaanderen jaarlijks minstens 12.000 personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid in een re-integratietraject of persoonlijke begeleiding bij VDAB en partners opstarten met goedkeuring van het ziekenfonds. Dit is zo opgenomen in het Raamakkoord tussen VDAB, het RIZIV en de Verzekeringsinstellingen. Om deze ambitie te realiseren worden...
Geen reacties
Bron: diverse21-11-2023 12:16
Vorig jaar werd de eindejaarspremie van het personeel in woonzorgcentra verhoogd tot hetzelfde bedrag als die van ziekenhuismedewerkers, na druk van vakbonden. De sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls waarschuwt dat zonder een vergelijkbare verhoging dit jaar een schrijnend verschil van 455 euro zal ontstaan. Ondanks eerdere toezeggingen van de...
Geen reacties
Bron: Federaal Planbureau7-11-2023 15:22
Inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024 De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 26 oktober 2023. De olieprijs zou gemiddeld 84...
Geen reacties
IFIC19-12-2023 20:04
IFIC Doelbarema’s - Barèmes cibles IFIC Spil – Pivot 125,6 - 1/11/2023. ANC CAT 11 CAT 12 CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 0 2725,05 2848,61 2944,70 2944,70 3184,94 3411,46 3720,34 4022,37 4420,48 1 2782,27 2919,82 3033,04 3044,82 3299,60 3534,27 3858,00 4163,15 4575,20 2 2836,32 2987,34 3117,21 3140,58 3409,48 3651,97 3990,04 4297,93 4723,32 3 2887,29 3051,24 3197,22 3231,95 3514,50 3764,45 4116,36 4426,64 4864,77 4 2935,28 3111,61 3273,14 3318,91 3614,64 3871,71 4236,90 4549,26 4999,53 5 2980,39 3168,56 3345,02 3401,52 3709,90 3973,76 4351,66 4665,83 5127,64 6 3022,78 3222,21 3412,98 3479,84 3800,34 4070,63 4460,70 4776,42 5249,17 7 3062,54 3272,66 3477,11 3553,96 3886,04 4162,42 4564,08 4881,13 5364,25 8 3099,81 3320,07 3537,56 3623,97 3967,10 4249,25 4661,93 4980,13 5473,03 9 3134,70 3364,56 3594,44 3690,01 4043,64 4331,23 4754,38 5073,54 5575,71 10 3167,34 3406,26 3647,89 3752,20 4115,82 4408,54 4841,59 5161,58 5672,45 11 3197,84 3445,31 3698,08 3810,70 4183,77 4481,31 4923,74 5244,42 5763,49 12 3226,33 3481,84 3745,15 3865,67 4247,65 4549,75 5001,02 5322,29 5849,07 13 3252,91 3516,00 3789,22 3917,24 4307,65 4614,01 5073,62 5395,38 5929,39 14 3277,70 3547,90 3830,49 3965,58 4363,93 4674,30 5141,75 5463,91 6004,71 15 3300,81 3577,68 3869,07 4010,85 4416,68 4730,79 5205,63 5528,12 6075,26 16 3318,24 3617,68 3914,72 4053,20 4471,55 4789,56 5273,53 5586,48 6139,41 17 3334,44 3655,09 3957,46 4092,78 4522,92 4844,60 5337,15 5641,04 6199,37 18 3349,51 3690,05 3997,42 4129,75 4570,99 4896,09 5396,71 5692,01 6255,38 19 3363,50 3722,70 4034,76 4164,26 4615,93 4944,22 5452,42 5739,58 6307,65 20 3376,50 3753,17 4069,61 4196,46 4657,91 4989,18 5504,48 5783,94 6356,41 21 3388,56 3781,58 4102,13 4226,46 4697,09 5031,15 5553,09 5825,30 6401,86 22 3399,78 3808,07 4132,46 4254,42 4733,65 5070,30 5598,46 5863,83 6444,21 23 3410,18 3832,73 4160,70 4280,45 4767,70 5106,79 5640,78 5899,70 6483,63 24 3419,82 3855,70 4187,02 4304,67 4799,45 5140,79 5680,21 5933,08 6520,32 25 3428,78 3877,07 4211,52 4327,19 4829,01 5172,45 5716,94 5964,14 6554,45 26 3437,08 3896,95 4234,31 4348,15 4856,52 5201,91 5751,13 5993,02 6586,18 27 3444,77 3915,43 4255,50 4367,63 4882,11 5229,33 5782,95 6019,86 6615,68 28 3451,90 3932,60 4275,22 4385,72 4905,90 5254,82 5812,55 6044,80 6643,09 29 3458,52 3948,56 4293,53 4402,53 4928,01 5278,50 5840,06 6067,96 6668,55 30 3464,65 3963,38 4310,53 4418,13 4948,57 5300,52 5865,63 6089,48 6692,19 31 3470,33 3977,15 4326,33 4432,61 4967,66 5320,96 5889,39 6109,45 6714,13 32 3475,59 3989,91 4340,99 4446,06 4985,38 5339,95 5911,46 6127,97 6734,50 33 3480,46 4001,77 4354,61 4458,54 5001,84 5357,58 5931,95 6145,16 6753,39 34 3484,99 4012,77 4367,24 4470,11 5017,11 5373,94 5950,96 6161,11 6770,91 35 3489,17 4022,96 4378,95 4480,84 5031,28 5389,11 5968,61 6175,91 6787,17         ...
Geen reacties
Bron: Serv7-11-2023 13:53
  Uit de nieuwe, grootschalige werkbaarheidsmeting van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen terug de goede kant op gaat. Het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt van 49,6% (2019) naar 51,8% (2023). Werknemers zijn meer gemotiveerd aan de slag en hebben...
Geen reacties
Bron: SERV7-11-2023 14:02
De Vlaamse Regering kondigde in de Septemberverklaring nieuwe beleidsmaatregelen aan in het licht van de begrotingsopmaak 2024. Een aantal van deze nieuwe maatregelen zijn gebundeld in een programmadecreet. De SERV schaart zich volledig achter het extra budget dat de Vlaamse Regering uittrekt voor bv. de kinderopvang, de...
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close