Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Heropbeuring vzw De Mick

Heropbeuring vzw De Mick

Info

Grootte van de organisatie
Algemene informatie Midden in het groen vinden we samen meer tijd om aandacht te geven aan diegene waarvoor we zorgen. Hier staat de mens achter de zorg centraal. De 115 permanente bewoners voelen zich helemaal thuis in deze rustgevende omgeving. Met onze 8 plaatsen voor kort verblijf bieden wij een oplossing wanneer de thuissituatie of de mantelzorg even op adem wil komen. Passende zorg in de laatste levensfase Zorg aan het levenseinde is passend als deze beantwoordt aan de wensen en doelen van de bewoner en tot comfort en levenskwaliteit leidt, zodat de bewoner zin kan geven aan zijn laatste levensfase. Dit betekent dus dat het begeleiden moet gaan over passende zorg op maat van elke individuele bewoner. In De Mick trachten wij die zorg op maat te bieden. Aan de hand van een voortijdige zorgplanning willen we heel open en transparant peilen naar de waarden en voorkeuren van elke bewoner om zo zijn toekomstige zorg in kaart te brengen. De voortijdige zorgplanning is een dynamisch, continue proces van afstemmen met de bewoner waarbij ook voorafgaande wilsverklaringen kunnen vastgelegd worden. Thema’s als euthanasie, orgaandonatie, medische behandelingen die men niet meer wil zijn mogelijke elementen die onderwerp van gesprek kunnen zijn alsook levensbeschouwelijke kwesties, ondersteuningswensen mbt .familie, wat iemand beschouwt als te lage levenskwaliteit. Door het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning praten we over ‘ levenseinde’ en doorbreken we het taboe. Specifiek inzake euthanasie wordt binnen het regelgevend kader elke vraag met respect geëvalueerd ten opzichte van de ontvankelijkheid en rekeninghoudend met de gewetensvrijheid van éénieder. Vanuit het oogpunt van comfort van de bewoner zal euthanasie uitgevoerd worden op de afdeling waar de bewoner is opgenomen zodat de bewoner niet nodeloos moet getransfereerd worden. Bovendien verbindt de Mick zich er toe om te investeren in opleiding van de zorgverstrekkers die geconfronteerd worden met euthanasievragen. Op een sterk doorgedreven, vraaggestuurde manier zorg met zorg afsluiten daar wil de Mick garant voor staan. Iedereen welkom Binnen onze voorziening hanteren wij geen bijzondere opnamevoorwaarden. Iedere oudere kan in aanmerking komen voor opname, ongeacht geslacht, nationaliteit, sociale klasse, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, woonplaats, zorgbehoevendheid of financiële draagkracht. Per leefgroep hanteren wij echter wel een wachtlijst die beheerd wordt door de Sociale Dienst.
Voorstelling van de organisatie
Welkom bij De Mick
Waar we terug willen naar de essentie van de zorg. Elke dag zetten onze medewerkers zich met volle goesting in om een warme, betaalbare en veilige thuis te bieden aan ouderen en aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel, in ons Woon-en Zorgcentrum of in één van onze Vrije Vlinders.

Woon- en Zorgcentrum
Wonen en Zorg gaan voor onze 115 permanente bewoners en 8 kortverblijvers hand in hand. Naargelang de zorgzwaarte komen zij in één van onze drie leefgroepen terecht: Antigoon voor dementerende ouderen, Brabo voor semi-valide ouderen en Conscience voor ouderen na een hersenletsel en met nood aan fysische zorg. Dagelijks worden zij met aangepaste zorgen omringd.

Geschiedenis
1922
Geconfronteerd met vele gevallen van longtuberculose bij de havenarbeiders werd in 1922 in de schoot van de Belgische Transportarbeiders Bond de VZW Heropbeuring opgericht. Deze vzw verwierf van het OCMW-Antwerpen een groot terrein in de bosrijke omgeving van Brasschaat rond de Mickse hoeve.

1927
In 1927 werd hierop een eerste residentiële voorziening gebouwd voor de behandeling van patiënten met longtuberculose.

TBC was immers een ziekte die gepaard ging met een algemene verzwakte gezondheidstoestand en het was dan ook vooral de arbeidersklasse die getroffen werd door deze ziekte.

1934
Dit sanatorium was een unicum in Vlaanderen. De aanvragen om te komen “kuren” in De Mick overtreffen vrij snel de beschikbare bedden zodat reeds in 1934 een verdieping op de bestaande gelijkvloers werd gebouwd zodat de vergrote instelling plaats bood voor 54 patiënten.

1953
Op het einde van WO II werd de instelling volledig door bombardementen vernietigd, en onder impuls van een dynamische beheerraad werd direct met de plannen voor de wederopbouw gestart. In 1953 werd de heropgebouwde instelling in gebruik genomen. Het prachtige gebouw, in de vorm van een T, met wijde vleugels en brede terrassen, drie verdiepen hoog is een mooi voorbeeld van de bouwstijl van die periode.

1987
Vermits longtuberculose door de vooruitgang van de geneeskunde en algemene verbetering van de leef- en werkomstandigheden stilaan verdween besliste de overheid in 1987 alle sanatoria te sluiten.

2006
Sindsdien onderging De Mick herhaaldelijke reconversies en wijzigingen. Teneinde te kunnen beantwoorden aan de hedendaagse kwaliteitseisen werd de instelling volledig gerenoveerd van 1995 tot 2005. Tevens werd in die periode een modern Woon- en Zorgcentrum gebouwd dat verbonden is met het ziekenhuis door een centrale gang.

2008
In 2008 werd dan ook nog een gehandicaptenvoorziening, voor personen met een motorische handicap tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, in gebruik genomen. Deze voorziening die kadert in de programmatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kreeg als naam “De Vrije Vlinder”.

2010
Was een bedrijvig jaar binnen De Mick

· De overname van 22 bedden vanuit het Joods Geriatrisch Centrum.
· In het Woon-en Zorgcentrum krijgt Conscience een eigen nieuwe vleugel.
· In het revalidatieziekenhuis is er de opstart van de aparte palliatieve eenheid “ De Lotus”, met 6 bedden waar ongeneeslijke patiënten in de terminale fase van hun leven met de beste zorgen omringd worden.

2011
De Vlinder huist nu ook in Berchem, waar 31 bedden van het RVT Sint-Maria worden overgeheveld naar De Mick waarvan 9 direct verhuisd zijn naar De Vrije Vlinder Brasschaat.

2015
Het revalidatieziekenhuis ressorteert voortaan onder AZ Klina en krijgt de naam Campus De Mick.

2016
De Vrije Vlinder Brasschaat wordt uitgebreid met 4 nieuwe kamers

2017
Binnenkort wordt in op de site van De Mick in Brasschaat de eerste spade gestoken voor een volledige nieuwbouw met gesloten GES afdeling, zodat De Vrije Vlinder Berchem in 2019 eindelijk de langverwachte verhuis kan maken en helemaal klaar is voor een nieuwe uitdaging met de persoonsvolgende financiering.
Vestigingen
Woon- en Zorgcentrum
Papestraat 30
2930 Brasschaat
03/ 217.10.11
03/ 663.73.54
wzc@demick.be

De Vrije Vlinder
Papestraat 28
2930 Brasschaat
03/ 270.91.20
03/ 270.91.21
devrijevlinder@demick.be

De Vriendenkring
Papestraat 30
2930 Brasschaat
03/ 217.10.00
vriendenkring@demick.be

Werking

Onze troeven

Medewerkers

Medewerkers
Hier komen de getuigenissen van uw werknemers en personeelsleden

Adres gegevens

Adres:Papestraat 30
Postcode:2930
Stad:BRASSCHAAT
Land:BE
Telefoon:+3232171011

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close