Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Zonnehoeve|Living+

Info

Grootte van de organisatie
Reeds 50 jaar ondersteunt Zonnehoeve|Living+ mensen met een beperking. Met een multidisciplinair team zetten we ons dagelijks in voor het welzijn van elke cliënt. We bieden begeleiding op alle vlakken van het leven zoals wonen, dagbesteding, werken, gezondheid, sociale relaties, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling, enz. Dit alles met het hoofddoel om de levenskwaliteit van elke cliënt te optimaliseren. Deze missie valt of staat met onze medewerkers. We streven naar een evenwicht tussen een optimale dienstverlening aan onze cliënten en het behartigen van de noden en wensen van de medewerkers.
Voorstelling van de organisatie
Onze troeven

- Bij Zonnehoeve|Living+ staan competenties en talenten centraal. Als organisatie stellen we 3 kerncompetenties voorop: gebruikersgerichtheid, samenwerken en integriteit. We kiezen voor een positieve invalshoek waarin we de competenties, inzet en deskundigheid van elke medewerker (h)erkennen.
Je krijgt persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en er is ook steeds de kans om je te ontplooien en door te groeien binnen je functie of een andere functie binnen de organisatie. We hechten bovendien belang aan transparante en eerlijke selectieprocedures, coachend en positief ondersteunend leiderschap en een uitgebouwd VTO-beleid (vorming, training, opleiding). Reeds verschillende jaren organiseerden we ook een vormingsweek met activiteiten en vormingsmomenten rond een specifiek thema zoals veiligheid of gezondheid.

- Werken bij Zonnehoeve|Living+ betekent werken in een aangename werksfeer in een professionele, huiselijke en groene omgeving. We werken waar onze cliënten thuis zijn en dat merk je niet alleen in praktische zaken zoals dat er dagelijks gekookt wordt, maar ook aan de sfeer. Bovendien zijn al onze locaties zeer landelijk en dus groen gelegen. Ons hoofddomein ligt te midden van de velden nabij de Schelde. Het domein zelf biedt een rustgevende aanblik en is een vertrekpunt van verschillende wandelroutes in de ruimere omgeving.

- Alle medewerkers krijgen een correcte verloning. Loon-anciënniteit en barema worden vastgelegd volgens de voorwaarden bepaald door het VAPH en volgens de geldende barema’s in PC319.01. Daarnaast staan we voor een correcte woon-werk vergoeding (openbaar vervoer, auto, fiets). Bovendien tonen we onze waardering graag via andere zaken zoals geschenken, maar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan gezellige personeelsactiviteiten zoals een teambuilding of ons jaarlijks personeelsfeest.

- Flexibiliteit dragen we hoog in het vaandel, concreet zijn we bijvoorbeeld flexibel in het toekennen van verlof. Het uurrooster wordt in overleg bepaald. In de functies die dit toelaten, hanteren we glijdende uren.

Het personeel is de hoeksteen, het kapitaal van onze organisatie en dienstverlening. Elk personeelslid draagt op gelijkwaardige wijze zijn steentje bij tot het welzijn van onze cliënten. We hechten dan ook veel belang aan deskundige medewerkers die zich goed in hun vel voelen, graag komen werken en op het einde van de dienst met een positief gevoel naar huis gaan.

Gezien de diversiteit van de aangeboden ondersteuning, hebben we een brede waaier aan functies binnen Zonnehoeve|Living+. Je kan hier aan de slag als begeleider, maar ook als medewerker in de logistiek en administratie of in (para)medische diensten.

- Sinds het ontstaan van onze voorziening hanteren we een pluralistische visie. Dat betekent dat wij een open en welkome houding hebben ten aanzien van mensen, ongeacht religieuze achtergrond, nationaliteit, seksuele geaardheid, etc.
Bedrijfsfilm

Werking

Missie/werking
Pluralistische organisatie
Als pluralistische, dienstverlenende organisatie, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, bieden wij gedifferentieerde ondersteuning bij wonen en werken aan personen met een beperking met als doel hun levenskwaliteit te optimaliseren.

Gedifferentieerde ondersteuning
Alle medewerkers op alle niveaus van de organisatie zijn essentieel voor de werking. Elk personeelslid binnen de organisatie draagt op gelijkwaardige wijze zijn steentje bij tot het welzijn van onze cliënten. Het personeel is de hoeksteen, het kapitaal van de organisatie. Gemotiveerde medewerkers in flexibele structuren leiden tot een betere dienstverlening. Ondersteuning sluit naadloos aan bij de specifieke behoefte van de cliënt.

Levenskwaliteit optimaliseren
Volwaardig participeren aan onze samenleving, inclusie, persoonlijke ontplooiing, zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn noodzakelijke voorwaarden tot geluk en tevredenheid.

Volwaardigheid
De cliënt is een volwaardig persoon met eigen keuzes en met de mogelijkheid om zelf tot beslissingen te komen. Wij doen maximaal beroep op zijn mogelijkheden om een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
Eigenheid
De cliënt is een persoon met eigen specifieke vragen en noden. De begeleiding stelt zich op vanuit deze uniciteit.
Betrokkenheid
Samen met de cliënt (en zijn familie) zoeken wij naar de meest geschikte vorm van opvang en begeleiding en vertrekken hierbij vanuit individuele wensen, behoeften en mogelijkheden.
Pluralisme
Een pluralistische uitgangsvisie biedt voor ons de meeste garanties om discriminatie op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging uit te sluiten.
Visie en organisatiewaarden
Krachtlijnen van onze basisvisie
We zien mensen met een beperking als gewone burgers, met dezelfde rechten en plichten. Ze maken immers integraal deel uit van onze samenleving. Ze horen er gewoon bij.

We spreken graag van een inclusieve samenleving, waar alle mensen - welke culturele achtergrond, beperking, religie, seksuele voorkeur, … ze ook hebben – maximale ontplooiingskansen krijgen.

Inclusie komt echter niet vanzelf maar is de verantwoordelijkheid van velen, professionelen en niet-professionelen.

We zien de begeleider op Zonnehoeve|Living+ dan ook als diegene die, in het belang van en samen met de cliënten, professionelen en niet-professionelen samen brengt, sensibiliseert, een brug bouwt … De begeleider heeft dus een duidelijke rol als bruggenbouwer.

De cliënt in Zonnehoeve|Living+ heeft de regie over zijn eigen leven. De cliënt is onze opdrachtgever. Zijn wensen en verlangens, maar ook zijn noden, zijn de richtingaanwijzers voor onze dialooggestuurde ondersteuning. De cliënt geeft ons het mandaat om samen met hem te werken aan de optimalisatie van de kwaliteit van zijn leven.

Om die kwaliteit te helpen realiseren, coacht de professionele begeleider de cliënt in het creëren en nemen van kansen, het ontwikkelen van talenten, het maken van eigen keuzes, het opnemen van verantwoordelijkheden, het uitbouwen van een eigen netwerk, het maximaliseren van zelfstandigheid, het vinden van een passende job of zinvolle dagbesteding, het invullen van de vrije tijd … Kortom, de begeleider werkt empowerend.

Sommige cliënten kunnen veel, maar kunnen vaak veel minder aan. In Zonnehoeve|Living+ houden we dan ook rekening met de emotionele ontwikkeling van elke cliënt. We overvragen niet en begrenzen waar nodig. We beschermen de cliënt waar zijn persoonlijke integriteit of de integriteit van de ander in gevaar komt.

Onze troeven

Bijkomende troeven
4

Medewerkers

Adres gegevens

Adres:Zonnestraat 13 B
Postcode:9810
Stad:Eke
Land:BE
Telefoon:+32490575272
Fax:+3293848978

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close