Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Coördinator animatie woonzorgcentrum (halftijds)

Organisatie

Vind je een kwalitatieve, open en klantgerichte dienstverlening, waarbij onze burgers voorop staan, belangrijk? Geef jij ook graag elke dag het beste van jezelf voor onze 40.000 Ninovieters?

Want dat is wat wij doen! En dit doen we samen met onze ruim 600 enthousiaste collega's.

Klinkt dit je als muziek in de oren? Lees dan zeker verder!

Functieinhoud

Samen met een team van fijne collega’s bezorg je onze bewoners een leuke tijd.

Je creëert een huiselijke sfeer en zorgt voor een ruim aanbod aan activiteiten op maat van de bewoners.

Je stimuleert de ontwikkeling van de bewoners om hun zelfredzaamheid te bevorderen of te behouden.

Je coördineert ons team animatoren.

Wil jij ons team van animatoren aansturen? Solliciteer dan voor 21 mei 2024.

Functieprofiel

Algemene toelatingsvoorwaarden:

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt ;
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

De personeelsleden voor reactivering moeten over ten minste een van de volgende kwalificaties beschikken of over een kwalificatie die daarmee gelijkgesteld is door de bevoegde overheid:

1° graduaat of licentiaat of master in de kinesitherapie;

2° graduaat of bachelor of licentiaat of master in de logopedie;

3° graduaat of bachelor in de ergotherapie;

4° graduaat of bachelor in de arbeidstherapie;

5° graduaat of bachelor in de readaptatiewetenschappen;

6° graduaat of bachelor in de dieetleer;

7° graduaat of bachelor of licentiaat of master in de pedagogie of de orthopedagogiek;

8° graduaat of bachelor of postgraduaat of master in de psychomotoriek;

9° licentiaat of master in de psychologie;

10° graduaat of bachelor psychologisch assistent;

11° graduaat of bachelor sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg of sociaal verpleegkundige of verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg;

12° bachelor of master in het sociaal werk;

13° graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen;

14° licentiaat of master in de gerontologie;

15° graduaat of bachelor opvoeder;

16° bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie.

Vanaf 1 juli 2021 werd die nog uitgebreid met volgende kwalificaties:

- bachelor of master in de muziek, richting muziektherapie;

- bachelor-na-bachelor in de creatieve therapie;

- bachelor of master in de theologie en religie;

- bachelor of master in de logopedie en audiologie en bachelor in de zorgtechnologie;

- bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement

Aanbod

- Inhoudelijke, boeiende job

- Contract onbepaalde duur

- Voor een halftijdse tewerkstelling een salaris volgens de salarisschaal IFIC code 4026, barema 14 een bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 18 742,83 (geïndexeerd)

Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:

o Bruto maandloon € 1 704,77 – trap 2, 19/38 (bij 2 jaar werkervaring)

o Bruto maandloon € 2 057,95 – trap 10, 19/38 (bij 10 jaar anciënniteit)

o Bruto maandloon € 2 285,54 – trap 18, 19/38 (bij 18 jaar anciënniteit)

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening functie.

- Extra legale voordelen:

o Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt

o Fietsvergoeding aan 0,35 EUR per km

o fietsleasing

o 2de pensioenpijler.

o Hospitalisatieverzekering

o Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer.

o Interessante verlofregeling: 26 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling.

o De nodige opleidingsmogelijkheden

Selectieprocedure

Deel 1: Schriftelijke proef via thuisopdracht (40 punten)

In deze thuisopdracht wordt aan de hand van een praktische case gepeild naar onder andere de technische bagage en inzicht van de kandidaten alsook naar een aantal competenties.

Dit deel is eliminerend. De kandidaten moeten minstens 50% halen op het schriftelijk deel om toegelaten te worden tot de volgende stap in de selectieprocedure. De thuisopdracht staat op 40 punten.

Timing: De thuisopdracht wordt aan de kandidaten bezorgd op donderdag 30 mei 2024 om 19u en dient terug ingediend te worden op dezelfde dag, 30 mei 2024 om 22u.

Deel 2: Mondelinge proef (60 punten)

In het mondeling gesprek wordt gepeild naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, zijn persoonlijkheid, aan de functiebeschrijving gerelateerde en gevraagde ervaring, de vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Dit deel is eliminerend. Om te slagen voor de mondelinge proef moeten kandidaten minstens 50% van de punten behalen. De mondelinge proef staat op 60 punten.

Timing: De mondelinge proef gaat door in vergaderzaal 1 van het stadhuis site Centrumlaan (Centrumlaan 100 – 9400 Ninove) op donderdag 13 juni 2024.

Eindrangschikking

Je bent geslaagd als je ieder onderdeel van de selectieprocedure 50% van de punten behaalt en op het totaal van de selectieonderdelen minstens 60% behaalt.

Na het beëindigen van de volledige procedure en na vaststelling van de wervingsreserve geven wij jou graag feedback. Deze vraag je op via mail naar selecties@ninove.be.

Locatie

Ninove

Publicatiedatum

30.04.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close