Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Mondhygiënist - Deeltijds

Toelichting

Kortrijk wil een inclusieve stad zijn waar iedereen, ongeacht zijn/haar leeftijd en/of beperkingen ten volle aan kan deelnemen.

Als mondhygiënist sluit je aan binnen de brede eerstelijnspraktijk. Je bent samen met andere eerstelijns gezondheidswerkers aan zet om de algemene gezondheid van buurtbewoners te ondersteunen. Je staat mee in voor het toegankelijk maken van mondgezondheid en het wegwerken van drempels die personen met een zorgnood kunnen ervaren.

Je hebt aandacht voor preventie en denkt mee na over sensibilisering. Je werkt nauw samen met mondzorgcoaches en houdt contact met huisartsen, tandartsen en sociale werkers uit de buurt.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Je vervoegt specifiek het team van de brede eerstelijnspraktijk dat kadert binnen team Regie Sociaal beleid. Team regie sociaal beleid valt binnen het organogram onder de directie Dienstverlening en Sociaal beleid. Deze directie biedt diverse, essentiële vormen van (sociale) dienstverlening aan. Ze staat daarbij in al haar facetten ten dienste van de klant en haalt het onderste uit de kan om elke klant optimaal en kwaliteitsvol hulp te bieden, te adviseren en te ondersteunen.

Functieinhoud

Je staat mee in voor het opvolgen van de mondgezondheid van buurtbewoners.

 • Binnen de brede eerstelijnspraktijk, ben jij het aanspreekpunt met betrekking tot mondgezondheid en je adviseert jouw doelgroep binnen de krijtlijnen hiervan.
 • Je biedt een specifieke individuele dienstverlening aan op vlak van een optimale mondgezondheid. Je probeert een totaalbeeld te krijgen van de mondgezondheid van je cliënt, aan de hand van de nodige onderzoeken.
 • Naast jouw adviserende rol a.d.h.v. een screeningsmoment, het beheer en de afhandeling van individuele cliëntdossier, voer je ook preventieve behandelingen uit, zoals gebitsreiniging, vullen van gaatjes en aanpakken van tandvleesproblemen.
 • Je bouwt mee samenwerkingen uit met scholen in de buurt zodat voor kinderen, in klasverband, preventieve screening van het gebit in de brede eerstelijnspraktijk plaatsvindt.

Je neemt deel aan het multidisciplinaire team rond de persoon met een zorgnood

 • Je verzamelt op een outreachende manier informatie die relevant is voor personen met een zorgnood. Je stelt hierin een diagnose met betrekking tot de problematiek en werkt een individueel aanbod op maat uit. Je behartigt eveneens de belangen van je cliënt hierin. Je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokken partijen. Hierbij sta je in nauw contact met de tandarts van de patiënt, andere gezondheidswerkers, mondcoaches, collega’s van het wijkcentrum, …
 • Je signaleert evoluties of situaties die het welzijn van jouw cliënten in het gedrang kunnen brengen, dit zowel op vlak van de mondgezondheid, maar ook eventuele sociale problemen. Je gaat na of er bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk zijn tussen verschillende externe organisaties of interne diensten die de situatie van de cliënt te goede kan komen.

Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de brede eerstelijnspraktijk

 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen jouw team of werking en geeft advies zodat de doelstellingen van het team in de brede eerstelijnspraktijk gerealiseerd worden. Je speelt relevante signalen uit het werkveld door. Je geeft feedback in het team over eventuele interne en externe overlegmomenten. Je doet voorstellen tot verbetering van de dienstverlening.
 • Je staat in voor de dagelijkse coördinatie en planning van de je eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.

Functieprofiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma mondhygiënist
 • OF, een bachelordiploma waarbij het opleidingsprogramma voldoet aan bepaalde vereisten.

Belangrijk voor deze functie:

 • Dit gaat om een deeltijdse functie van 19u/week.
 • Je bent gepassioneerd door tandheelkunde en preventie en kan enkele basishandeling uitvoeren zoals gebitsreiniging, vullen van gaatjes en aanpakken van tandvleesproblemen.
 • Je kan de grote zorgnood inschatten en denkt multidisciplinair mee. Daarnaast kan je advies naar het niveau van de persoon met een zorgnood vertalen en garandeer je de kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt. Discretie is voor jou vanzelfsprekend.
 • Je bent een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel, goede communicatieve vaardigheden en een oog voor detail. Je hebt een proactieve houding en bereidheid om nieuwe ontwikkelingen op te volgen
 • Jouw werkplaats is in de brede eerstelijnspraktijk. Samen met het wijkcentrum en buurtbibliotheek bevindt de praktijk zicht in een appartementencomplex aan de driehofsteden in Kortrijk.

Aanbod

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur (19u/week) op B-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,35 per kilometer), vanaf eind 2024 is fietsleasing mogelijk.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Aandacht voor welzijn.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Selectieprocedure

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Digitaal speedinterview

Tijdens het digitale speedinterview via Microsoft Teams, willen we graag kort kennis met je maken. Het speedinterview duurt een kwartier. Hierin bevragen we je motivatie, kennis en ervaring, persoonlijkheid en je kijk op onze organisatie.

Hoewel dit een kort gesprek is, is dit selectieonderdeel eliminerend. Dit betekent dat we enkel verder gaan naar de gecombineerde proef met kandidaten die de jury kunnen overtuigen op gebied van motivatie tijdens deze eerste kennismaking en van wie de verwachtingen enigszins aansluiten bij de functie van Mondhygiënist.

Het minimum resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure is 60/100.

Enkel bij meer dan 5 toegelaten kandidaten gaat deze ronde door. Indien minder dan 5 kandidaten, starten we meteen met de gecombineerde proef.

Timing: Het digitaal speedinterview gaat, onder voorbehoud, door op donderdag 13 juni 2024.
Steeds na het maken van een afspraak die je kan maken via de tijdsloten die jou per mail worden toegestuurd.

Case + Interview met jury

Voor we je eindelijk kunnen ontmoeten, krijg je even de tijd om een praktijkgerichte case voor te bereiden. Tijdens het aansluitend interview bevragen we de case en gaan we graag dieper in op jouw competenties en wat jou typeert als persoon. Bij de uitnodiging voor dit gesprek, ontvang je een korte online gedragstest (Thomas Test) die je thuis kan invullen.

Deze ronde is eliminerend. Het minimum resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure is 60/100.

Timing: Het interview gaat, onder voorbehoud, door op woensdag 19 juni 2024.
Steeds na het maken van een afspraak die je kan maken via de tijdsloten die jou per mail worden toegestuurd.

Wervingsreserve

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve specifiek voor deze functie die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Hieruit wordt één kandidaat aangesteld, maar deze wervingsreserve wordt ook gebruikt om snel te kunnen inspelen op een eventuele bijkomende nood aan personele inzet in deze functie in de toekomst.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

14.05.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close