Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Zorgkundige/ Verpleegkundige

Toelichting

Voor het woonzorgcentrum Schelderust zijn we dringend op zoek naar helpende handen voor de verzorging van onze bewoners.

Als Zorgkundige of (gebrevetteerd of gegradueerd) Verpleegkundige werk je in het woonzorgcentrum Schelderust. Je maakt deel uit van een team Verpleegkundigen en Zorgkundigen, en werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige, in het departement Residentiële Ouderenzorg. Doel is om het verblijf van onze bewoners zo comfortabel mogelijk te maken, door een optimale verzorging en verpleging.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners.

Het Departement Residentiële Ouderenzorg staat in voor de volledige exploitatie van het woonzorgcentrum Schelderust en de groep assistentiewoningen Scheldezicht.

Team Verpleging 1, 2 en 3: Binnen het woonzorgcentrum Schelderust bestaat de grootste groep personeelsleden van uit voornamelijk verpleegkundigen en verzorgenden. Deze zijn ingedeeld in drie teams met elk een hoofdverpleegkundige als teamcoach.

Functieinhoud

Zorgkundige

Kerntaken

1. Verzorgende taken: de zorgkundige is verantwoordelijk voor o.m. volgende basiszorgen:

· zorg voor rust en slaap: opdekken van bedden en aanverwante handelingen

· zorg voor voeding: opdienen, toedienen, ondersteunen van bewoners, opvolgen juiste voedselinname

· hulp bij lichaamsverzorging: dagelijks toilet, verluiering, bijkomende zorgen

· hulp bij aan- en uitkleden

2. Verantwoordelijk voor:

· een comfortabel woon- en leefklimaat

· stimuleren van zelfredzaamheid van de bewoners

· begeleiding van de bewoners: luisteren, meeleven, emotionele ondersteuning, enz.

· opvangen van familieleden en bezoekers

3. Actieve deelname aan afdelingsgebeuren:

· rapporteren van observaties

· deelname aan werkoverleg

· deelname aan bewonersbesprekingen

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen

4. Huishoudelijke taken:

· zorg dragen voor orde en hygiëne in de verschillende leefruimten

· aanvullen sanitair materiaal

· zorg dragen voor de kledij, de individuele hulpmiddelen en de persoonlijke bezittingen van de Woon- en Zorgcentrumbewoners

5. Rapportering, registratie en administratie i.v.m. bewoners:

· aantekenen dagelijkse zorgen en specifieke problemen

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen.

Gegradueerd verpleegkundige

1. Verantwoordelijkheid voor het werk binnen de eigen groep (ondersteunend t.a.v. de hoofdverpleegkundige):

· coördinatie van het werk;

· overdracht;

· verstrekken van informatie aan huisartsen;

· coördinatie van het maaltijdgebeuren, aangepaste voedingen;

· inwerken van nieuwe medewerk(st)ers.

2. Verpleging en verzorging van de bewoners van het woonzorgcentrum:

· toedienen van verpleegkundige en hygiënische zorgen;

· opstellen van verpleegplannen;

· evalueren van verstrekte zorgen;

· observatie van een aantal vitale parameters en eventuele interventies;

· coördinatie van de verzorging rond elk van de bewoners: toezicht op de deeltaken en afstemmen van de verschillende activiteiten.

3. Verantwoordelijk voor:

· het fysiek comfort en de veiligheid van de bewoners;

· de begeleiding van de bewoners: luisteren, meeleven, emotionele ondersteuning, enz.

4. Rapportering, registratie en administratie i.v.m. de bewoners:

· bijhouden van verpleegplannen;

· scoren van de graad van zorgbehoevendheid;

· informatieverstrekking i.v.m. de zorgevolutie;

· vervullen van administratieve taken die door de hoofdverpleegkundige gedelegeerd worden;

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen.

5. Deelname aan:

· teamvergaderingen;

· multidisciplinair overleg;

· patiëntenbesprekingen.

6. Vervanging van de hoofdverpleegkundige tijdens zijn/haar afwezigheid.

Gebrevetteerd verpleegkundige of Gegradueerd verpleegkundige HBO5

Kerntaken

1. Medeverantwoordelijkheid voor het werk binnen de eigen groep:

· overdracht;

· verstrekken van informatie aan huisartsen;

2. Verpleging en verzorging van de bewoners van het woonzorgcentrum:

· toedienen van verpleegkundige en hygiënische zorgen;

· opstellen van verpleegplannen;

· evalueren van verstrekte zorgen;

· observatie van een aantal vitale parameters en eventuele interventies;

3. Verantwoordelijk voor:

· het fysiek comfort en de veiligheid van de bewoners;

· de begeleiding van de bewoners: luisteren, meeleven, emotionele ondersteuning, enz.

4. Rapportering, registratie en administratie i.v.m. de bewoners:

· bijhouden van verpleegplannen;

· scoren van de graad van zorgbehoevendheid;

· informatieverstrekking i.v.m. de zorgevolutie;

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen.

5. Deelname aan:

· teamvergaderingen;

· multidisciplinair overleg;

· patiëntenbesprekingen

Functieprofiel

· Je bent zelfstandige, student, vrijwilliger, werkzoekende, … en je bent thuis in alle aspecten van verpleging van ouderen.

· Je bent op zeer korte termijn beschikbaar

· Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

· Je bent in het bezit van een registratienummer (visum zorgkundige) toegekend door het RIZIV.

of

· Je bent in het bezit van:

- een diploma van bachelor of graduaat (hogeschool van het korte type) in de verpleegkunde (gegradueerd verpleegkundige),

- een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkundige (gebrevetteerd verpleegkundige) of een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (gegradueerd verpleegkundige HBO5).

Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: Samenwerking, Enthousiasme, Professionaliteit en Klantgerichtheid. Het werkdomein van jouw team is je op het lijf geschreven. In de functiebeschrijving zie je waar elk team precies voor staat, en wat we verwachten van deze functie in het Lokaal Bestuur Wetteren.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur
 • Een bruto maandloon voor een gebrevetteerd verpleegkundige of gegradueerd verpleegkundige HBO5 tussen € 2614,90 (IFIC cat.14B – trap 0) en € 3978,99 (IFIC cat.14B – trap 35)
 • Een bruto maandloon voor een gegradueerd verpleegkundige tussen € 2828,23 (IFIC cat.14 – trap 0) en € 4467,79 (IFIC cat.14 – trap 35)
 • Een bruto maandloon voor een zorgkundige tussen € 2419,85 (IFIC cat.11 – trap 0) en € 3098,38 (IFIC cat.11 – trap 35)
 • Relevante werkervaring uit privé of als zelfstandige kan worden meegenomen tot 12 jaar, bij knelpuntberoepen is dit 18 jaar
 • Uurrooster volgens afspraken. Voltijds/ deeltijds is bespreekbaar.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Neem contact op met het woonzorgcentrum via e-mail naar schelderust@wetteren.be of bel naar 09 369 85 11.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

08.12.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close