Snel zoeken

Opheffen onderscheid woonzorgcentra en woonzorgcentra met bijkomende erkenning: wijzigingsbesluit

Bron: Vlaamse Overheid 1-12-2022 23:13
Categorieën: Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever

In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor non- en social profit sectoren werd met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 het onderscheid opgeheven qua financiering naargelang een bewoner in een woongelegenheid met of zonder bijkomende erkenning verblijft. Sinds 1 juli 2021 is hierdoor de financiering dezelfde voor bewoners met hetzelfde zorgprofiel en dit zowel in het woonzorgcentrum als het centrum voor kortverblijf. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 werden vervolgens een aantal aanpassingen aangebracht aan het besluit dat uitvoering gaf aan het decreet van 18 mei 2018 over de Vlaamse Sociale Bescherming, waardoor met ingang van 1 januari 2023 het juridisch onderscheid tussen woonzorgcentra met en zonder bijkomende erkenning volledig opgeheven wordt. Om in verdere uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord het onderscheid tussen woongelegenheden woonzorgcentrum met en zonder een bijkomende erkenning verder op te heffen, past de Vlaamse Regering nu principieel een aantal besluiten aan in uitvoering van het Woonzorgdecreet met betrekking tot de geldende erkenningsvoorwaarden en -procedure. Tegelijkertijd worden met dit wijzigingsbesluit ook een aantal technische aanpassingen aan deze besluiten doorgevoerd en wordt de verwijzing naar de bijkomende erkenning woonzorgcentra in andere regelgeving aangepast. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Vlaamse Regering, 2 december 2022.

 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close