Snel zoeken

Structureel instroomkanaal: zijinstroomzorgkundige

Bron: Vlaamse Regering, 7 07 2023 10-7-2023 16:58
Categorieën: Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever

 

Om aan de personeelstekorten in de zorg het hoofd te bieden, wil de Vlaamse Overheid met verschillende initiatieven het verschil maken.

Het structureel instroomkanaal is een dergelijk initiatief dat in het kader van het “intersectoraal kaderakkoord structureel instroomkanaal voor de zorg-  en welzijnssectoren” met de sociale partners in het vooruitzicht werd gesteld. Op 1 april 2023 is de maatregel “structureel instroomkanaal” na ondertekening van cao en protocol in respectievelijk de private en openbare sector van start gegaan. Het instroomkanaal heeft tot doel om medewerkers naar knelpuntberoepen aan te trekken door hen een arbeidsovereenkomst en kwalificerend opleidingstraject aan te bieden. Voor woonzorgcentra, desgevallend met bijhorend centrum voor kortverblijf, gaat het daarbij over de knelpuntberoepen logistiek medewerker in de zorg en zorgkundige.

De werknemers aangeworven in het kader van het structureel instroomkanaal komen in aanmerking voor de financiering van de basistegemoetkoming voor zorg.Voor de logistiek medewerkers in de zorg werd al een financiering via het deel A2 (bovennormpersoneel) voorzien met het besluit van 14 oktober 2022. We wijzigen niets aan deze financieringsprincipes. We voegen wel de mogelijkheid toe voor de leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse sociale bescherming om afwijkingen toe te staan op de opleidingen die in aanmerking komen als logistiek medewerker in de zorg binnen het domein of studiegebied personenzorg, gezondheidszorg of welzijn bij een door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstelling of opleidingsinstelling. Deze afwijkingsmogelijkheid wordt voorzien vanaf 1 juli 2023 en is noodzakelijk omwille van de grote diversiteit en veranderlijkheid in opleidingsinitiatieven.

Wanneer een voorziening een geschikte   kandidaat wenst aan te trekken en die persoon op dat moment ook gestart is in een opleiding die nog niet in het ministerieel besluit werd opgenomen, kan deze kandidaat niet in aanmerking komen. Dit is een ongewenste belemmering die we via het verlenen van een afwijking (in afwachting van aanpassing van het ministerieel besluit) oplossen. We regelen in voorliggend besluit wel de financiering van de “zijinstroomzorgkundige” met ingang van facturatiejaar 2024 (o.b.v. de referentieperiode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023). De medewerker die de job van zorgkundige ambieert en hiervoor een kwalificerend opleidingstraject volgt, komt in aanmerking voor de financiering in deel A1 en deel A2 van de basistegemoetkoming voor zorg in overeenstemming met de financiering van een volwaardig zorgkundige. Het betreft hier uiteraard louter de financiering van de zijinstromer aan het woonzorgcentrum als zorgkundige. De zijinstromer mag geenszins de zorghandelingen van de zorgkundige stellen. Omwille van IT-  en financieringstechnische redenen wordt de zijinstroomzorgkundige in voorliggend besluit in alle berekeningselementen gelijkgesteld aan de zorgkundige (bv. compensatieregels, toets continuïteit, ...). Voor aanvang van een volgende referentieperiode kan hierrond een aanscherping gebeuren die de prestaties van de zijinstroomzorgkundigen van bepaalde berekeningselementen uitsluit. Dit kan in het kader van een evaluatie na ten laatste 2 referentieperiodes plaatsvinden.

Belangrijk om op te merken is dat de inzet van een zijinstromer in het kader van de erkenningsvoorwaarden niet gelijkgesteld wordt aan een zorgkundige en men bijgevolg over voldoende gekwalificeerd zorgkundig personeel moet blijven beschikken. 

 

Bron: Vlaamse Regering, dd. 07 07 2023 
Lees ook: Zij-instromers in zorg en welzijn, 06 2023

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close