Snel zoeken

Arbeidsmarkt: zij-instromers in zorg- en welzijn

Bron: Vlaamse Regering, 23 juni 2023 26-6-2023 13:13
Categorieën: Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever

Op 1 juli 2022 werd een intersectoraal kaderakkoord over een structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren afgesloten met de sociale partners. In dat akkoord is afgesproken dat de regelgeving en de administratieve processen aangepast zullen worden, zodat het mogelijk wordt voor werkgevers uit de zorg- en welzijnssectoren om werknemers aan te werven die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken. Die werknemers volgen dan een opleiding en hebben het recht om afwezig te zijn op het werk tijdens de duur van die opleiding (om lessen te volgen, stages te lopen en examens af te leggen), met behoud van hun loon. Nadat die werknemers de opleiding succesvol afgerond hebben en de juiste kwalificatie behaald hebben, blijven ze in dienst van de werkgever waarmee ze een arbeidsovereenkomst afgesloten hadden.

Voor de financiering van de loonkost van de werknemers die een opleiding volgen (vaak aangeduid als ‘zijinstromers’), zal gebruik gemaakt worden van de budgettaire marge in de basisfinanciering. Werkgevers kunnen op die manier het volledige subsidiebedrag dat voor hen gereserveerd is, benutten, door naast gekwalificeerd personeel ook zijinstromers in te zetten, die een opleiding volgen met het oog op het verwerven van de juiste kwalificaties. Ze kunnen die zijinstromers dus inbrengen in het personeelsfinancieringssysteem dat van toepassing is voor de sector.Het intersectoraal kaderakkoord is onder andere van toepassing op de diensten voor gezinszorg, die de kans krijgen om medewerkers in dienst te nemen die een (eventueel verkorte) opleiding tot verzorgende / zorgkundige volgen met behoud van loon.

Daarom keurt de Vlaamse Regering nu principieel een besluit goed dat een subsidiemechanisme in de regelgeving over de diensten voor gezinszorg invoert, waarmee de loonkost van de werknemers die een opleidingstraject tot verzorgende / zorgkundige volgen en die aangeworven worden door de diensten voor gezinszorg, gefinancierd kan worden vanuit de middelen van het urencontingent gezinszorg. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Bron: Vlaamse Regering, 23 juni 2023.

 

 
 
 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close